การปาดหน้าโต๊ะและการเปลี่ยนหน้าโต๊ะ

การปาดหน้าโต๊ะ

การปาดหน้าโต๊ะ เป็นการที่เราจะล้างรอยต่างๆที่เกิดจากการที่เราตัดชิ้นงาน และการตั้งดอกกินหน้าโต๊ะลึกเกินไป ทำให้มีรอยลึกทำให้แรงดูดVacuumนั้นน้อยลงแล้วชิ้นงานของเรานั้นดิ้น ทางเราจะมีไฟล์ปาดหน้าโต๊ะเครื่องของแต่ละเครื่องไว้ให้ทางเราจะส่งไฟล์ที่เป็น .nc ไปให้

การเปลี่ยนหน้าโต๊ะ

การเปลี่ยนหน้าโต๊ะใหม่นั้นเราจะทำก็ต่อเมื่อหน้าโต๊ะของเรามีลอยลึกและขนาดความหนาของแผ่นไม้MDFของเราบางเหลือน้อยหรือแผ่นไม้เสมอเท่าหัวน็อตยึดโต๊ะ การเปลี่ยนหน้าโต๊ะใหม่เราต้องเตรียมไฟล์หน้าโต๊ะและไม้MDFแผ่นใหม่ 1 แผ่น

วิธีการทำมีดังนี้

1.เตรียมไฟล์หน้าโต๊ะให้พร้อม(ไฟล์หน้าโต๊ะทางช่างจะส่งไปให้) จากนั้นนำไม้ MDF วางให้เท่ากับหน้าโต๊ะแผ่นเดิม(อย่าวางชนฉากStoper จะทำให้การเจาะรูยึดน็อตนั้นเพี้ยน)
2.สั่งทำงานรันไฟล์ได้เลย
3.พอเสร็จแล้วให้เรายกไม้ลงมา เป่าฝุ่นทำความสะอาดให้เรียบร้อย จากนั้นไขน็อตที่ยึดหน้าโต๊ะเก่าออก
4.ยกหน้าโต๊ะเก่าขึ้น *ข้อห้ามอย่าลากไม้ จะทำให้ยางปลิ้นแล้วจะเกิดลมรั้วได้
5.ให้เราทำความสะอาดแผ่นเบกาไลท์ เป่าฝุ่นบนหน้าเบกาไลท์ เป่าฝุ่นในรูน็อตให้เรียบร้อย ยัดยางให้สนิทกันหน้าโต๊ะรั่ว
6.ทำการหยอดกาวร้อนใส่บ่าที่รับน็อต บ่ารับน็อตจะได้แข็งแรงไม่แตกง่ายและนำหน้าโต๊ะแผ่นใหม่มาวางให้รูตรงกัน *ในการวางเราจะไม่ลากไม้หรือดึงไม้ ให้วางลงไปตรงๆจากนั้น จัดให้รูทั้งหมดตรงกัน เริ่มใส่นอตกับคืนแนะนำให้ยึดนอตทั้ง4มุมก่อนแล้วก็ค่อยยึดที่เหลือตาม
7.หลังจากเรายึดหน้าโต๊ะเสร็จแล้วให้เราทำการตั้งดอกใหม่ แล้วก็ทำการปาดหน้าโต๊ะให้เรียบเท่ากันหลังจากปาดหน้าโต๊ะเสร็จแล้วก็ทำการตั้งดอกใหม่ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

Similar Posts