การนำไฟล์เข้าเครื่อง

การนำไฟล์เข้า Work List

คลิก Operator Panel หรือ กด F1
วิธีเลือกไฟล์มาใส่ work list เข้าไปที่ File Manage หรือ F3
เลือกที่ Change To USB/Local หรือ F7
ติ๊กที่ช่องหน้าชื่อไฟล์จากนั้น กด Add Working Item หรือ F5
เท่านี้เราก็จะได้ไฟล์งานไส่ Work list รันไฟล์ตัดได้เลย

Similar Posts