วิธีการแก้ปัญหาเมื่อตัดไม้ไม่ขาดหรือตัดกินหน้าโต๊ะลึกเกินไป (สำหรับ4500nt และ 4500Ant)

เข้าไปที่ Offset/Setting หรือ F3
จากนั้นเข้าไปที่ Tool Set หรือ F2
จากนั้นคลิกที่ช่อง Geometry ให้มีกรอบสีเหลืองขึ้นมา

ถ้าเราตัดไม้ไม่ขาดให้เรา หักผิวไม้ที่เหลืออยู่แล้วเอาเวอร์เนียร์มาจับดูว่าเหลือเท่าไหร่ เช่นเหลือ 0.5 mm ถ้าเราอยากจะให้ดอกลงเพิ่ม ให้เอาบวกเลขเพิ่มเข้าไป เช่น 412.500+0.5= 413.000 พอเราได้เลขที่ต้องการแล้วให้เรานำมาใส่ช่องโดยการพิมใส่ เราต้องมี – นำหน้า เช่น -413.000
ถ้าดอกของเรากินโต๊ะมากเกินไป ให้เอาเวอร์เนียร์มาวัดความลึกของรอยดอกที่กินหน้าโต๊ะ MDF ดูว่ากินลึกลงไปเท่าไหร่ เช่นกินไป 2.5 mm ให้ลบเลขเข้าไป เช่น 412.500-2.5= 410.000 พอเราได้เลขที่ต้องการแล้วให้เรานำมาใส่ช่องโดยการพิมใส่ เราต้องมี – นำหน้า เช่น -410.000 เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว

Similar Posts