วิธีการวัดความยาวดอกอัตโนมัติและการเช็ตดอกกับหน้าโต๊ะ (สำหรับ4500nt และ 4500Ant)

การวัดความยาวดอกอัตโนมัติ

คลิกที่ Offset/Setting หรือ F3
จากนั้นคลิกที่ Tool Tip Measure หรือ F3
จากนั้นให้มาคลิกที่ช่อง Tool No. T ให้กรอบสีเหลืองขึ้นมา จากนั้นให้มาคลิกที่ช่องสีฟ้า แล้วพิมพ์เลขแต่ละ Tool จากนั้นกด Enter แล้วกด Start หรือ F1

*สำหรับเครื่อง 4500 nt จะมี 4 Spindle เราจะพิมพ์เลข 1 แทนTool 1 พิมพ์ 2 แทนTool 2 พิมพ์ 3 แทนTool 3 พิมพ์ 4 แทนTool 4 เมื่อเราเลือก Tool แล้วให้เราเลือกโหมด AUTO แล้วกด Start หรือ F1 รอจนเครื่องทำงานเสร็จสถานะเครื่องเป็น Ready ถึงจะทำ Tool ต่อไปได้หลังจากเอาตั้งความยาวดอกครบหมดทุก Tool แล้ว ให้เรานำดอกสุดท้ายที่ตั้งเสร็จมา ตั้งกับหน้าโต๊ะ
*สำเครื่อง 4500 Ant จะมี 1 Spindle และสามารถเปลี่ยนToolได้ 12 Tool เราก็จะพิมพ์ 1-12 ได้เลย
เมื่อเราเลือก Tool แล้วให้เราเลือกโหมด AUTO แล้วกด Start หรือ F1 รอจนเครื่องทำงานเสร็จสถานะเครื่องเป็น Ready ถึงจะทำ Tool ต่อไปได้หลังจากเอาตั้งความยาวดอกครบหมดทุก Tool แล้ว ให้เรานำดอกสุดท้ายที่ตั้งเสร็จมา ตั้งกับหน้าโต๊ะ

การเช็ตดอกกับหน้าโต๊ะ

เมื่อเราทำการวัดความยาวดอกอัตโมมัติเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่โหมด [JOG] แล้วขยับเครื่องมาทางหน้าเครื่อง แล้วใช้โหมด [MPG] ขยับแกน Z ลงมาให้ถึงหน้าโต๊ะ จากนั้นทำการเปิด Vacuum แล้วนำกระดาษ A4 มาลองไว้ จากนั้นค่อยๆขยับแกน Z ลงมาแล้วสไลด์กระดาษพอรู้สึกฝืดๆ จากนั้นเข้าไปที่ Offset/Setting หรือ F3 > Tool Tip Measure หรือ F3 > Z Delta Set พอเสร็จสิ้นแล้วให้ทำการยกแกน Z+ ขึ้น จะได้ปลอดภัย

Similar Posts