การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆภายในเครื่อง (สำหรับ4500nt และ 4500Ant)

วิธีการลบไฟล์ .NC ภายในเครื่อง

1.เข้าไปที่ Program หรือ F2
2.File Manager หรือ F8
3.Delete File หรือ F3
4.เลือกไฟล์ที่เป็น .NC จากน้นกด Delete File หรือ Delete All

วิธีการลบFolder

เครื่องจะ Backup ไฟล์งานของเราไว้ในรูปแบบโฟลเดอร์ ถ้าสะสมไว้เยอะดิสภายในเครื่องก็จะเต็มแล้วเราจะไม่สามารถโยนไฟล์งานเข้าเครื่องได้อีก

1.เข้าไปที่ Program หรือ F2
2.File Manager หรือ F8
3.เข้าไปที่ Folder Manager หรือ F7
4.เลือกโฟลเดอร์แล้วจากนั้นกด Delete Folder หรือ F2

Similar Posts