ฟังก์ชั่นต่างๆในหน้า MAIN (สำหรับ4500nt และ 4500Ant)

Loading เมื่อกดไปแล้วจะเป็นการสั่งให้เครื่องไปหยิบไม้มาวางที่หน้าโต๊ะพร้อมกับ จัดไม้ใส่ฉากให้อัตโนมัติ

Unloading เมื่อกดไปแล้วเครื่องจะทำการดันไม้จากบนโต๊ะ ไปที่ สเตชั่น Unload หรือสายพานพร้อมกับทำความสะอาดหน้าโต๊ะ

Loading & unloading จะทำทั้งสองอย่างพร้อมกัน

Y+ จะเป็นการขยับแกนไปทางท้ายโต๊ะ Sp1 เลือกทูลที่ 1

Y- จะเป็นการขยับแกนกลับมาทางหน้าโต๊ะ Sp2 เลือกทูลที่ 2

X- จะเป็นการขยับแกนมาทางซ้าย Sp3 เลือกทูลที่ 3

X+ จะเป็นการขยับแกนมาทางขวา Sp4 เลือกทูลที่ 4

Z- จะเป็นการสั่งให้แกน Z ขยับลงมาที่หน้าโต๊ะ Vacuum เปิดระบบ สูญญากาศ

Z+ จะเป็นการสั่งให้แกน Z ขยับขมาที่หน้าโต๊ะ SUCT.AE หรือ Vacuum Valve เปิด/ปิดวาล์ว

Rapid คือการสั่งให้ขยับเครื่องด้วยความเร็วสูง Pusher สำหรับเรียก ตัวดันฝุ่นลงมา

Stoper คือเรียกฉากสำหรับจัดไม้ Spindle On/off คือคำสั่งเปิดเปิด Spindle

Similar Posts