ใหม่ล่าสุด Mastrox Rakette 4500nt

ตัด เจาะ ขุด เซาะร่อง ทั้งหมดทำได้ในขั้นตอนเดียว

Mastrox Rakette 4500 series standard configuration

 • Industrial base Controller support all Standard Gcode and Mcode
 • 2 x 6.5KW. 380v 18000 rpm Spindle
  2x 4.5KW. 380v 18000 rpm Spindle
  with multi speed 3PH 380v invertor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ullamcorper condimentum ultrices.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ullamcorper condimentum ultrices.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ullamcorper condimentum ultrices.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ullamcorper condimentum ultrices.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ullamcorper condimentum ultrices.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ullamcorper condimentum ultrices.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ullamcorper condimentum ultrices.