Services > service

เป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณทั้งวันนี้ และอนาคต

เซอรวิส ที่มากกว่า เซอร์วิส เพราะสำหรับเรา ไม่ใช่เพียงการมีช่างเทคนิคไว้คอยซ่อมแซมเครื่องจักรหลังการขายเท่านั้น แต่เราสอนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ส่งต่อเทคนิค และเทคโนโลยี ที่ผ่านการพัฒนา และ ทดสอบอย่างเข้มข้น เพื่อช่วยส่งเสริม ภาพรวมของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทย เข้าสู่โลกอนาคต การผลิตเฟอร์นิเจอร์ยุคใหม่ ด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่อัดแน่นไปด้วยฟังชั่นช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ และ Software ช่วยในการออกแบบ ที่จะมาเปลียนแปลงรูปแบบการทำงาน ทั้งระบบ ด้วยระบบที่ผ่านการ LEAN มาแล้ว โดยเน้นประสิทธิภาพสูง พื้นที่น้อย รวดเร็ว ปลอดภัย และ ระบบอัติโนมัติ

คอร์สสอนการทำเฟอร์นิเจอร์

No posts

ติดตั้ง และสอนการการใช้เครื่อง CNC Nesting

การใช้งาน CNC : การตั้งค่าดอกที่ใหญ่กว่าตัวเซ็นเซอร์ (สำหรับ4500nt และ 4500Ant)
Wood Working Machine Training

การใช้งาน CNC : การตั้งค่าดอกที่ใหญ่กว่าตัวเซ็นเซอร์ (สำหรับ4500nt และ 4500Ant)

การใช้งาน CNC : การตั้งค่าดอกที่ใหญ่กว่าตัวเซ็นเซอร์ (สำหรับ4500nt และ 4500Ant) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดอกสำหรับปาดหน้าโต๊ะ ซึ่งจะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อการปาดหน้าโต๊ะที่เรียบเนียน และ รวดเร็วมากยิ่งขขึ้น

Wood Working Machine Training

การปาดหน้าโต๊ะและการเปลี่ยนหน้าโต๊ะ

การปาดหน้าโต๊ะ การปาดหน้าโต๊ะ เป็นการที่เราจะล้างรอยต่างๆที่เกิดจากการที่เราตัดชิ้นงาน และการตั้งดอกกินหน้าโต๊ะลึกเกินไป ทำให้มีรอยลึกทำให้แรงดูดVacuumนั้นน้อยลงแล้วชิ้นงานของเรานั้นดิ้น ทางเราจะมีไฟล์ปาดหน้าโต๊ะเครื่องของแต่ละเครื่องไว้ให้ทางเราจะส่งไฟล์ที่เป็น .nc ไปให้ การเปลี่ยนหน้าโต๊ะ การเปลี่ยนหน้าโต๊ะใหม่นั้นเราจะทำก็ต่อเมื่อหน้าโต๊ะของเรามีลอยลึกและขนาดความหนาของแผ่นไม้MDFของเราบางเหลือน้อยหรือแผ่นไม้เสมอเท่าหัวน็อตยึดโต๊ะ การเปลี่ยนหน้าโต๊ะใหม่เราต้องเตรียมไฟล์หน้าโต๊ะและไม้MDFแผ่นใหม่ 1 แผ่น วิธีการทำมีดังนี้ 1.เตรียมไฟล์หน้าโต๊ะให้พร้อม(ไฟล์หน้าโต๊ะทางช่างจะส่งไปให้) จากนั้นนำไม้ MDF วางให้เท่ากับหน้าโต๊ะแผ่นเดิม(อย่าวางชนฉากStoper จะทำให้การเจาะรูยึดน็อตนั้นเพี้ยน)2.สั่งทำงานรันไฟล์ได้เลย3.พอเสร็จแล้วให้เรายกไม้ลงมา เป่าฝุ่นทำความสะอาดให้เรียบร้อย จากนั้นไขน็อตที่ยึดหน้าโต๊ะเก่าออก4.ยกหน้าโต๊ะเก่าขึ้น *ข้อห้ามอย่าลากไม้ จะทำให้ยางปลิ้นแล้วจะเกิดลมรั้วได้5.ให้เราทำความสะอาดแผ่นเบกาไลท์ เป่าฝุ่นบนหน้าเบกาไลท์ เป่าฝุ่นในรูน็อตให้เรียบร้อย ยัดยางให้สนิทกันหน้าโต๊ะรั่ว6.ทำการหยอดกาวร้อนใส่บ่าที่รับน็อต บ่ารับน็อตจะได้แข็งแรงไม่แตกง่ายและนำหน้าโต๊ะแผ่นใหม่มาวางให้รูตรงกัน *ในการวางเราจะไม่ลากไม้หรือดึงไม้ ให้วางลงไปตรงๆจากนั้น จัดให้รูทั้งหมดตรงกัน เริ่มใส่นอตกับคืนแนะนำให้ยึดนอตทั้ง4มุมก่อนแล้วก็ค่อยยึดที่เหลือตาม7.หลังจากเรายึดหน้าโต๊ะเสร็จแล้วให้เราทำการตั้งดอกใหม่ แล้วก็ทำการปาดหน้าโต๊ะให้เรียบเท่ากันหลังจากปาดหน้าโต๊ะเสร็จแล้วก็ทำการตั้งดอกใหม่ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

Wood Working Machine Training

การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆภายในเครื่อง (สำหรับ4500nt และ 4500Ant)

วิธีการลบไฟล์ .NC ภายในเครื่อง วิธีการลบFolder เครื่องจะ Backup ไฟล์งานของเราไว้ในรูปแบบโฟลเดอร์ ถ้าสะสมไว้เยอะดิสภายในเครื่องก็จะเต็มแล้วเราจะไม่สามารถโยนไฟล์งานเข้าเครื่องได้อีก

Wood Working Machine Training

วิธีการแก้ปัญหาเมื่อตัดไม้ไม่ขาดหรือตัดกินหน้าโต๊ะลึกเกินไป (สำหรับ4500nt และ 4500Ant)

ถ้าเราตัดไม้ไม่ขาดให้เรา หักผิวไม้ที่เหลืออยู่แล้วเอาเวอร์เนียร์มาจับดูว่าเหลือเท่าไหร่ เช่นเหลือ 0.5 mm ถ้าเราอยากจะให้ดอกลงเพิ่ม ให้เอาบวกเลขเพิ่มเข้าไป เช่น 412.500+0.5= 413.000 พอเราได้เลขที่ต้องการแล้วให้เรานำมาใส่ช่องโดยการพิมใส่ เราต้องมี – นำหน้า เช่น -413.000ถ้าดอกของเรากินโต๊ะมากเกินไป ให้เอาเวอร์เนียร์มาวัดความลึกของรอยดอกที่กินหน้าโต๊ะ MDF ดูว่ากินลึกลงไปเท่าไหร่ เช่นกินไป 2.5 mm ให้ลบเลขเข้าไป เช่น 412.500-2.5= 410.000 พอเราได้เลขที่ต้องการแล้วให้เรานำมาใส่ช่องโดยการพิมใส่ เราต้องมี – นำหน้า เช่น -410.000 เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว

Wood Working Machine Training

วิธีการวัดความยาวดอกอัตโนมัติและการเช็ตดอกกับหน้าโต๊ะ (สำหรับ4500nt และ 4500Ant)

การวัดความยาวดอกอัตโนมัติ *สำหรับเครื่อง 4500 nt จะมี 4 Spindle เราจะพิมพ์เลข 1 แทนTool 1 พิมพ์ 2 แทนTool 2 พิมพ์ 3 แทนTool 3 พิมพ์ 4 แทนTool 4 เมื่อเราเลือก Tool แล้วให้เราเลือกโหมด AUTO แล้วกด Start หรือ F1 รอจนเครื่องทำงานเสร็จสถานะเครื่องเป็น Ready ถึงจะทำ Tool ต่อไปได้หลังจากเอาตั้งความยาวดอกครบหมดทุก Tool แล้ว ให้เรานำดอกสุดท้ายที่ตั้งเสร็จมา ตั้งกับหน้าโต๊ะ*สำเครื่อง 4500 Ant จะมี 1 Spindle และสามารถเปลี่ยนToolได้ 12 Tool เราก็จะพิมพ์ 1-12 ได้เลยเมื่อเราเลือก Tool แล้วให้เราเลือกโหมด AUTO แล้วกด…

Wood Working Machine Training

ฟังก์ชั่นต่างๆในหน้า MAIN (สำหรับ4500nt และ 4500Ant)

Loading เมื่อกดไปแล้วจะเป็นการสั่งให้เครื่องไปหยิบไม้มาวางที่หน้าโต๊ะพร้อมกับ จัดไม้ใส่ฉากให้อัตโนมัติ Unloading เมื่อกดไปแล้วเครื่องจะทำการดันไม้จากบนโต๊ะ ไปที่ สเตชั่น Unload หรือสายพานพร้อมกับทำความสะอาดหน้าโต๊ะ Loading & unloading จะทำทั้งสองอย่างพร้อมกัน Y+ จะเป็นการขยับแกนไปทางท้ายโต๊ะ Sp1 เลือกทูลที่ 1 Y- จะเป็นการขยับแกนกลับมาทางหน้าโต๊ะ Sp2 เลือกทูลที่ 2 X- จะเป็นการขยับแกนมาทางซ้าย Sp3 เลือกทูลที่ 3 X+ จะเป็นการขยับแกนมาทางขวา Sp4 เลือกทูลที่ 4 Z- จะเป็นการสั่งให้แกน Z ขยับลงมาที่หน้าโต๊ะ Vacuum เปิดระบบ สูญญากาศ Z+ จะเป็นการสั่งให้แกน Z ขยับขมาที่หน้าโต๊ะ SUCT.AE หรือ Vacuum Valve เปิด/ปิดวาล์ว Rapid คือการสั่งให้ขยับเครื่องด้วยความเร็วสูง Pusher สำหรับเรียก ตัวดันฝุ่นลงมา Stoper…

Private course & Special Event

ทดลองทำเฟอร์นิเจอร์
Private event and training

สอนการทำเฟอร์นิเจอร์ ด้วยคนเพียงสองคน ด้วย CNC Nesting รุ่นเริ่มต้น

เมื่อเราแจ้งลูกค้าไปว่า ระบบของเรา แค่สองคน ก็ทำเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว แบบเสร็จได้ในวันเดียว ลูกค้าก็ไม่รอช้า พร้อมรับคำท้า ร่วมพิสูจน์ และร่วมสนุกไปกับพวกเรา ชาว Neofurtech ครั้งนี้ เราทดลองผลิตกันเป็นชุดครัว สไตล์ Modern 1 ชุด ทั้งตู้ Base และ ตู้แขวน โดยใชัวัสดุเป็นไม้ พาติเกิลบอร์ด เคลือบเมลามีน สีดำ

ปลาเร็วกินปลาช้า
Private event and training

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ คนรุ่นใหม่ก็ทำได้ Creful X Mastrox X OneClick Cabinet

ครีฟูลอินทีเรีย – ครีเอทีฟ ซัคเซสฟูล ผู้รับเหมาตกแต่งภายในแนวหน้าของไทย เป็นบริษัท ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ขนาดใหญ่ ที่มีผลงานระดับคุณภาพ ระดับ International มากมาย ทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้ก้าวล้ำอยู่เสมอ

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ด้วย CNC
Private event and training

เปิดมุมใหม่ให้การผลิตเฟอร์นิเจอร์ กับ SweetP studio

Interior Designer รุ่นใหม่ไฟแรง ที่มาพร้อมกับรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่แปลกใหม่ ก้าวเข้าสู่ กาเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เต็มรูปแบบ โดยเริ่มต้นกับ การทำงาน กับเครื่องจักรงานไม้ งาน CNC ยุคใหม่ ที่ทั้งแม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย Neofurtech พร้อมส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่

Workshop Event

Workshop#2 เครื่องจักรงานไม้ ยุคใหม่
Workshop Event

Workshop#2 เครื่องจักรงานไม้ ยุคใหม่

เครื่องจักรงานไม้ ยุคใหม่ กำลังเข้ามาพัฒนาการทำงานแบบเดิม ๆ ที่ ทั้ง เหนื่อย หนัก อันตราย กลายเป็นงานยุคใหม่ ที่ smart มาก ๆ โดยพระเอกของเราคือ CNC nesting จาก Mastrox รุ่น Rakette 200s มาเป็นตัวช่วยที่ดีมาก ๆ ช่วยงานทั้ง งานตัดไม้ งานเจาะรูบานพับ งานเจาะรูเดือย รูสกรู ต่าง ๆการเซาะร่อง LED ทั้งหมดสามารถจบได้ ด้วยเครื่องจักรงานไม้ เพียงตัวเดียว นี่สิถึงจะเรียกว่า Smart factory

เรียนรู้ การผลิตเฟอร์นิเจอร์
Workshop Event

Digital Transformation : ก้าวสู่ยุคใหม่ ของการผลิตเฟอร์นิเจอร์

วันนี้ได้มีโอกาสดีมาร่วมกิจกรรมสัมมนาของ Builk จัดขึ้นที่โรงงาน Creful บรรยายเรื่อง Digital Transformation ขององค์กร ได้แรงบันดาลใจกลับไปพัฒนางานไปอีกกก คุ้มค่ามากๆ ครับ . ยิ่งรู้สึกเป็นเกียรติสำหรับ Neofurtech ที่ Mastrox CNC และ OneClick ได้มีโอกาสเป็นส่วนนึงของการเดินทางครั้งนี้ด้วยครับ

workshop#5 CNC furniture  ระบบอัตโนมัติ เต็มรูปแบบ
Workshop Event

workshop#5 CNC furniture ระบบอัตโนมัติ เต็มรูปแบบ

กิจกรรม “Workshop #5” จากการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม อย่างล้นหลาม และขอขอบคุณ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ ทางทีมงาน ตื่นเต้นมาก ๆ ครับ หลังจากจบงาน จึงมีไอเดียอีกมากมาย ที่จะนำมาเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อ ๆ ไปครับ