ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ด้วย CNC

เปิดมุมใหม่ให้การผลิตเฟอร์นิเจอร์ กับ SweetP studio

Interior Designer รุ่นใหม่ไฟแรง ที่มาพร้อมกับรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่แปลกใหม่ ก้าวเข้าสู่ กาเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เต็มรูปแบบ โดยเริ่มต้นกับ การทำงาน กับเครื่องจักรงานไม้ งาน CNC ยุคใหม่ ที่ทั้งแม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย Neofurtech พร้อมส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่

เมื่อตัดมาตรงเรียบดีแล้ว จะประกอบด้วยวิธีไหนก็ได้
เมื่อตัดมาตรงเรียบดีแล้ว จะประกอบด้วยวิธีไหนก็ได้
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ แล้วส่งตรงผลิตได้เลย
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ แล้วส่งตรงผลิตได้เลย
ตัด เจาะ เซาะร่อง เครื่อง CNC nesting ทำให้หมดเลย
ตัด เจาะ เซาะร่อง เครื่อง CNC nesting ทำให้หมดเลย
เข้ามุมสวย ๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้
เข้ามุมสวย ๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้
ประกอบเป็นตัวแล้ว
กล่องไม้ CNC ประกอบเป็นตัวแล้ว
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ด้วย CNC
ให้งาน เฟอร์นิเจอร์ ไม้ กลายเป็นเรื่องสนุก ไม่อันตรายอีกต่อไป คนรุ่นใหม่ก็ทำได้

Similar Posts