Workshop#2 เครื่องจักรงานไม้ ยุคใหม่

เครื่องจักรงานไม้ ยุคใหม่ กำลังเข้ามาพัฒนาการทำงานแบบเดิม ๆ ที่ ทั้ง เหนื่อย หนัก อันตราย กลายเป็นงานยุคใหม่ ที่ smart มาก ๆ โดยพระเอกของเราคือ CNC nesting จาก Mastrox รุ่น Rakette 200s มาเป็นตัวช่วยที่ดีมาก ๆ ช่วยงานทั้ง งานตัดไม้ งานเจาะรูบานพับ งานเจาะรูเดือย รูสกรู ต่าง ๆการเซาะร่อง LED ทั้งหมดสามารถจบได้ ด้วยเครื่องจักรงานไม้ เพียงตัวเดียว นี่สิถึงจะเรียกว่า Smart factory

เพื่อน ๆ ในวงการ เฟอร์นิเจอร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมชมกันอย่างอบอุ่น

ตัด เจาะ เซาะร่อง ง่าย ในขั้นตอนเดียว
ตัดเจาะ เซาะร่อง เฟอร์นิเจอร์ไม้
เจาะบานพับถ้วย เซาะร่องแผงข้าง ติด Label
เจาะบานพับถ้วย เซาะร่องแผงข้าง ติด Label ครบในตัวเลย

เครื่องจักรงานไม้ ยุคใหม่ ซึ่งกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการ

อธิบายการทำงาน เฟอร์นิเจอร์ อย่างละเอียด
อธิบายการทำงาน เฟอร์นิเจอร์ อย่างละเอียด

การใช้เครื่อง CNC Nesting อัตโนมัติจะช่วยให้การผลิตเฟอร์นิเจอร์สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นและมีปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น โดยสามารถปรับปรุงความสามารถในการทำงานของเครื่องจักรได้ตามความต้องการของการผลิต ซึ่งจะช่วยให้การผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เซาะร่องแผ่นหลัง ด้วยเครื่องจักรงานไม้

Similar Posts