ปลาเร็วกินปลาช้า

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ คนรุ่นใหม่ก็ทำได้ Creful X Mastrox X OneClick Cabinet

ครีฟูลอินทีเรีย – ครีเอทีฟ ซัคเซสฟูล ผู้รับเหมาตกแต่งภายในแนวหน้าของไทย เป็นบริษัท ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ขนาดใหญ่ ที่มีผลงานระดับคุณภาพ ระดับ International มากมาย ทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้ก้าวล้ำอยู่เสมอ

เป็นอีกครั้ง ที่ทาง ทีมงาน Neofurtech ได้นำเสนอแนวทางการผลิตยุคใหม่ ด้วย การ LEAN ขั้นสุด ให้ระบบการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบเดิม ๆ ที่เคยมีหลายหลายขึ้นตอน หลากหลายเครื่องจักร และใช้พื้นที่มากมาย
โดยเปลี่ยนแปลง ทำการย่อส่วน ขนาดไลน์การผลิต ให้ใช้พื้นที่น้อย และแรงงานน้อย เพิ่มกำลังการผลิต แต่สามารถลดงบประมาณในการลงทุนได้ พร้อมทั้งยังเสริมด้วย โปรแกรมออกแบบเฟอร์นิเจอร์ Software OneClickCabinet ที่ช่วยให้ การถอดแบบ เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต เป็นไปได้อย่างรวดเร็วง่ายดายกว่า แบบเดิม ๆ หลาย ๆ เท่า งานนี้ Happy ไปกันทั้งสองฝ่าย

Creful X Neofurtech
ปลาเร็วกินปลาช้า ยิ่งปลาใหญ่ และเร็ว ก็ไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรค
CNC Nesting ทำได้แทบทุกอย่าง
แค่เพียงเปิดใจ รับความเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างก็เป็นไปได้
แค่เพียงเปิดใจ รับความเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างก็เป็นไปได้

Similar Posts