ข้อดีของการใช้ CNC กับงาน Built-in

ในการทำเฟอร์นิเจอร์ Built-in รูปแบบดั้งเดิม (เพาะโครง) จะต้องพึ่งพาช่างฝีมือทั้งในการผลิตชิ้นงานและการติดตั้ง ซึ่งในปัจจุบันสิ่งที่ผู้รับเหมางาน Built-in ประสบปัญหาเป็นอย่างมากคือ ช่างที่มีฝีมือนั้นหายากขึ้นทุกวัน และยังมีค่าแรงที่สูง

ปัญหาดังกล่าวสามารถจัดการได้ด้วย การใช้เครื่อง CNC ในการผลิตชิ้นงานซึ่งจะทำให้ชิ้นงานมีความแม่นยำและคุณภาพสูง ทำให้ส่งงานต่อไปประกอบและติดตั้งได้อย่างมั่นใจ

Similar Posts