เครื่องปิดขอบ

Mastrox K-Stella Series

Mastrox K-Stella 91pe PUR, EVA

ขั้นสุดของเทคโนโลยีแห่งอนาคต
รองรับ ทั้ง Laser Edge, EVA , PUR

เครื่องปิดขอบ Mastrox K-Stella Series เป็นเครื่องปิดขอบรุ่น Industrial new technology ที่มาพร้อมกับ Uniqe module ที่สร้างมาเพื่อเอจ 0.5-1.0 มม. โดยเฉพาะ และให้คุณภาพขั้นสุดด้วย 1% Glueline และ ระบบตัดเอจแบบ นิวเมติก มาพร้อมกับระบบสองหม้อกาว ที่รองรับเทคโนโลยีล่าสุด ทั้ง Laser Edge, PUR glue , และ EVA

Mastrox Moons Series

Mastrox Moons 80s PUR

แข็งแรง เสถียรภาพ
รองรับ ทั้ง EVA และ PUR

เครื่องปิดขอบ Mastrox Moons Series เป็นเครื่องปิดขอบรุ่น Industrial High Level รองรับ ระบบกาวแบบ PUR ที่อัดแน่นไปด้วยฟังชั่นมากมาย ให้ผลงานที่เรียบร้อย สวยงาม ในเวลาอันรวดเร็ว มีโมดูลมาตรฐาน สูงสุดถึง 14 สถานี


Mastrox Booster Series

ฟังชั่นจัดเต็มที่สุด
ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด

เครื่องปิดขอบ Mastrox Booster Series เป็นเครื่องปิดขอบรุ่น Industrial Entry Level ที่คุ้มค่าที่สุด ระบบกาวแบบ EVA Hotmelt ที่อัดแน่นไปด้วยฟังชั่นเทียบเท่ารุ่นใหญ่ ให้ผลงานที่เรียบร้อย สวยงาม ในเวลาอันรวดเร็ว มีโมดูลมาตรฐาน สูงสุดถึง 14 สถานี


Mastrox Special shape Series

เครื่องปิดขอบโค้ง Mastrox ARC

Round shape, Easy to use.

เครื่องปิดขอบโค้ง Mastrox ARC แบบมีแขนรองรับไม้ พร้อมทั้งระบบดูด Vacuum ทำให้การทำงานกับชิ้นงาน ที่มีความโค้ง เป็นไปได้อย่างง่ายดาย หม้อกาวแบบ EVA รองรับกาวทั้งแบบ Slight Filled Hotmelt และแบบ UnFilled Hotmelt พร้อมทั้งระบบปรับ speed ที่ใช้ง่าย คล่องตัว รองรับการทำงานที่หลากหลาย